Provozní řád kavárny

Sdílejte s ostatními!

Prosím použijte tento návod jako vodítko pro přípravu občerstvení po nedělním shromáždění, tj. pro službu v kavárně dle rozpisu. Tento řád platí i pro jiné akce CB.

Obecná pravidla

 • Kavárna je určena pro přípravu a podávání občerstvení pro návštěvníky církve po shromáždění a při mimořádných akcích.
 • Po dobu shromáždění se občerstvení nevydává a prostor je určený primárně pro maminky s dětmi, aby mohly nerušeně sledovat shromáždění.
 • TV určenou k sledování přímého přenosu zapíná pracovník kavárny, popřípadě pracovník technického týmu CB Kladno.
 • Za pořádek a čistotu zodpovídá pověřená osoba (služba), která má na starosti občerstvení.
 • Dbejte na šetrné zacházení se všemi spotřebiči a řiďte se bezpečnostními pokyny při práci. Po použití spotřebičů tyto řádně vyčistěte a připravte pro další používání.
 • Dodržujte hygienické zásady a šetrné hospodaření s energiemi a vodou.
 • Není dovoleno používat zařízení kuchyně a kávovaru bez proškolení a svolení odpovědné osoby.
 • Není dovoleno vynášet nábytek a zařízení kavárny mimo prostor kavárny.
 • Odpady třídíme do určených nádob na plasty, papír, bio odpad a komunální odpad – po skončení úklidu tyto vynést do popelnic na tříděný odpad a do kompostéru.
 • V případě poškození spotřebičů tyto neopravuje, ale o poškození informuje starší sboru.
 • Po ukončení služby v kavárně vypněte všechny elektrické spotřebiče. Před odchodem z kavárny zkontroluje, zda jsou všechny spotřebiče vypnuty a zavřena dveře ven z kavárny.

Občerstvení

 • Pokud služba připravuje občerstvení po bohoslužbě, mělo by se jednat o lehké občerstvení, které zpříjemňuje společně strávený čas po shromáždění. Například: sladké pečivo ke kávě, pečivo s pomazánkou, ovoce, džus, mošt, citronáda apod.
 • Toto občerstvení není určeno pro děti v nedělní besídce nebo pro ty, kteří jsou během shromáždění v kavárně.
 • Pokud někdo z učitelů v nedělní besídce chce dětem zajistit menší občerstvení, tak si ho musí obstarat sám.
 • Kávovar smí obsluhovat jen proškolená osoba.
 • K vybavení kavárny patří i zásoba čajů a mléka. Pokud něco dochází, sdělte to odpovědné osobě (Roman Klábeneš, Marek Lážnovský).

Příprava občerstvení v neděli

 • Nevykládejte buchtu atd. na pult před začátkem shromáždění, ale až ke konci shromáždění (např. po konci kázání, před poslední chválou).
 • Alespoň jeden člověk, který občerstvení připravil, by měl zůstat za pultem pro pomoc s občerstvením a doplňováním nápojů dle potřeby.
 • Káva a některé druhy čaje jsou poskytovány pouze za doporučený příspěvek na náklady.
 • Občerstvení po shromáždění by nemělo trvat déle než hodinu.
 • Služba zodpovědná za občerstvení umyje a uklidí veškeré nádobí, uvede vše v kuchyňce do původního stavu.

Pokud služba v kavárně nemá možnost dům uzamknout, domluví se na uzamčení s někým ze starších.