Seminář o misii a diakonii

Záznam ze semináře pořádaného Diakonií CB Kladno – Zábradlí, s ThDr. Pavlem Černým, ThD.


MP3Stáhnout MP3 – část 1


MP3Stáhnout MP3 – část 2


MP3Stáhnout MP3 – část 3

PDFPrezentace v PDF

Jižní Súdán – Země bolesti i naděje


MP3Stáhnout MP3
Jižní Súdán vznikl v roce 2011 rozdělením země po dlouholeté občanské válce a stal se tak nejmladším státem světa. O osudech této těžce zkoušené země v srdci Afriky a o naději pro její lid vypráví biskup episkopální církve Bernard Oringo Balmoi z jihosúdánského Toritu, slovo má též Jaroslav Šmahel a Jan Vlk.