Vaše srdce ať se nechvěje


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Jan 14:1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4 A cestu, kam jdu, znáte.“
5 Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Pokračování textu Vaše srdce ať se nechvěje

Dobré skutky – odpověď na Boží milost


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Spasení z milosti a služba z lásky, část 2.
ČÁST 2 – skutky lásky

Efezským 2:8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Pokračování textu Dobré skutky – odpověď na Boží milost

Spasení je Boží dar


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1.
Spasení – záchrana, smíření s Bohem, věčný život
máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen, je hrozné.
Bůh to ví, a proto jasně konstatuje:

1 Janův 5:11 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.
12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

Pokračování textu Spasení je Boží dar