Komu chci naslouchat


MP3Stáhnout MP3       PDFPřečíst v PDF

1 Samuelova 3:1 Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.
2 Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Pokračování textu Komu chci naslouchat

Není podstatné


MP3Stáhnout MP3      PDFPřečíst v PDF

1 Samuelova 16:7 Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.

Přísloví 16:2-3 Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Přísloví 21:2 Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
Pokračování textu Není podstatné

Rozhodnutí


MP3Stáhnout MP3      PDFPřečíst v PDF
Genesis 28:10 Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu.
11 Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl.
12 Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.
13 Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu.
Pokračování textu Rozhodnutí