Dobré skutky – odpověď na Boží milost


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Spasení z milosti a služba z lásky, část 2.
ČÁST 2 – skutky lásky

Efezským 2:8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Pokračování textu Dobré skutky – odpověď na Boží milost

Spasení je Boží dar


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1.
Spasení – záchrana, smíření s Bohem, věčný život
máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen, je hrozné.
Bůh to ví, a proto jasně konstatuje:

1 Janův 5:11 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.
12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

Pokračování textu Spasení je Boží dar

I. List Korintským – Boží a světská moudrost (část B)


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF
ÚČEL KÁZÁNÍ: Následovat Krista jako zdroj Boží moudrosti (být jeho učedník).
HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdová moudrost je zjevená v Ježíši Kristu a moudrým se člověk stane následováním Ježíše Krista (být jeho učedník).
Pokračování textu I. List Korintským – Boží a světská moudrost (část B)

Marie – stálo to za to?


MP3Stáhnout MP3      PDFPřečíst v PDF

Pozn. text kázání je dostupný jen v angličtině.

This morning I would like us to look at some important events about our Lord and Saviour, Jesus Christ but from a slightly different perspective.

Obviously I need to start at the Incarnation.
The Holy Spirit overshadows Mary and the maiden becomes pregnant.
How can she explain this? To Joseph; to her parents; to the villagers?
She can only tell the truth.
Pokračování textu Marie – stálo to za to?

Kristus žije v nás


MP3Stáhnout MP3      PDFPřečíst v PDF

Pozn. Kázání na společném setkání v CB Rakovník.

Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.
Kristus je obrazem neviditelného Boha.
Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.

Pokračování textu Kristus žije v nás