Seminář o misii a diakonii

Záznam ze semináře pořádaného Diakonií CB Kladno – Zábradlí, s ThDr. Pavlem Černým, ThD.


MP3Stáhnout MP3 – část 1


MP3Stáhnout MP3 – část 2


MP3Stáhnout MP3 – část 3

PDFPrezentace v PDF