Desátky


MP3Stáhnout MP3        PDFPřečíst v PDF

Lukáš 18:11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´
13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´
14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Pokračování textu Desátky

Komu chci naslouchat


MP3Stáhnout MP3       PDFPřečíst v PDF

1 Samuelova 3:1 Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.
2 Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Pokračování textu Komu chci naslouchat