Vaše srdce ať se nechvěje


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Jan 14:1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4 A cestu, kam jdu, znáte.“
5 Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Pokračování textu Vaše srdce ať se nechvěje

Jižní Súdán – Země bolesti i naděje


MP3Stáhnout MP3
Jižní Súdán vznikl v roce 2011 rozdělením země po dlouholeté občanské válce a stal se tak nejmladším státem světa. O osudech této těžce zkoušené země v srdci Afriky a o naději pro její lid vypráví biskup episkopální církve Bernard Oringo Balmoi z jihosúdánského Toritu, slovo má též Jaroslav Šmahel a Jan Vlk.