Seminář o misii a diakonii

Záznam ze semináře pořádaného Diakonií CB Kladno – Zábradlí, s ThDr. Pavlem Černým, ThD.


MP3Stáhnout MP3 – část 1


MP3Stáhnout MP3 – část 2


MP3Stáhnout MP3 – část 3

PDFPrezentace v PDF

Vaše srdce ať se nechvěje


MP3Stáhnout MP3     PDFPřečíst v PDF

Jan 14:1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4 A cestu, kam jdu, znáte.“
5 Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Pokračování textu Vaše srdce ať se nechvěje