Dohoda o způsobu vzájemného jednání

Před létem jsme dostali k zamyšlení následující otázky pro vytvoření dohody o způsobu vzájemného jednání v rámci Cesty obnovy:
– Co je pro mne ve způsobu jednání důležité? Kde je v tomto moje slabé místo?
– Co dokáže naše vzájemné vztahy posílit a uzdravit? Jak mohu zlepšit jednání já sám?
Děkujeme všem, kdo přispěli komentáři v rámci nedělní bohoslužby, další komentáře je možné doplnit v tomto formuláři – prosím přidávejte komentáře do 15. října (případně pokud chcete osobnější komunikaci, prosím kontaktujte Marka Obitka). Po ukončení sběru odpovědí bude představen souhrn jako podklad pro text dohody. Pro více informací si můžete poslechnout relevantní povídání nebo se můžete podívat na předchozí oznámení.

Nalezení našeho biblického příběhu

Co by Bůh řekl našemu sboru dnes? Jedním z kroků v cestě obnovy je nalezení biblického příběhu – ne nutně z dopisů sborům ve Zjevení, ale jakýkoliv biblický příběh, který by mohl charakterizovat stav a směřování našeho sboru. Zamyslete se prosím nad následujícím:
– Prostudujte si Římanům 15,1-6.
– Jaké biblické příběhy použil Bůh ve vašem vlastním životě, aby vás povzbudil a posílil vaši vytrvalost?
– Proč mají příběhy tak velkou moc při formování našich postojů a činů?
– Co může náš sbor získat tím, že se ztotožní s nějakým biblickým příběhem?
– Podívejte se na: Marek 14,32-42; Jan 15,1-11; 1. Korintským 12,12-31; Lukáš 8,4-18; Numeri (4. Mojžíšova) 20,1-13 (11,1-35) – mohl by některý z těchto úseků sloužit jako nás biblický příběh?
Příběh (z uvedených nebo jiný), který Vás pro náš sbor nejvíce oslovuje, prosím uveďte na papír, nejlépe i s krátkým vysvětlením či komentářem, a vhoďte do krabice přichystané pro tento účel ve sboru (nebo pošlete mailem Petrovi Kloubkovi), a to nejpozději během září. Dle toho bude hledání našeho příběhu pokračovat.

Audio oznámení s dalším komentářem: Pokračování textu Nalezení našeho biblického příběhu

Dohoda o způsobu vzájemného jednání

Jeden z kroků v cestě obnovy je iniciování dohody o způsobu vzájemného jednání. Tato dohoda by nás měla vrátit zpět k Biblickému jednání tam, kde jsme se od Božího záměru nějak vzdálili nebo cítíme, že se vzdalujeme. Může sloužit jako znovupřipomenutí důležitých principů a dohoda by měla odpovídat na otázku „Jak se k sobě budeme chovat (jak budeme spolu žít) v situacích, kdy si nebudeme rozumět a kdy spolu nebudeme souhlasit?“ – a tato situace určitě nastane nejen v dalších krocích cesty obnovy.
Jako první krok prosíme všechny přes léto o zamyšlení nad následujícími otázkami (letáček s tímto textem je k dispozici ve sboru, navrhujeme dát si letáček do své Bible), každá otázka má dvě části, z nichž obě jsou důležité:
– Co je pro mne ve způsobu jednání důležité? Kde je v tomto moje slabé místo?
– Co dokáže naše vzájemné vztahy posílit a uzdravit? Jak mohu zlepšit jednání já sám?

Na podzim plánujeme setkání, kde se budou hodit odpovědi na tyto otázky ode všech (připomínáme, že cesty obnovy se aktivně účastní i mladší od 12 let).

Audio oznámení s dalším komentářem: Pokračování textu Dohoda o způsobu vzájemného jednání

Tým pro sborovou obnovu

Po rozhodnutí pro cestu obnovy bylo uspořádáno úvodní setkání týmu pro sborovou obnovu s Pavlem Plchotem. Oblasti, na které se tým bude po dobu cca jednoho roku zaměřovat, jsou následující:
– modlitební zázemí – Zdeněk Mann
– iniciování dohody o vzájemných vztazích – Marek Obitko
– nalezení našeho biblického příběhu – Petr Kloubek
– komunikace – Jan Lukeš (vedoucí týmu)
– poučení se z historie – Dana Vlková
– zprostředkování pohledu dovnitř sboru – Vanda Adamcová
– zprostředkování pohledu vně sboru – Míra Šlanc

Prosíme o modlitby a uvítáme do týmu další zájemce, tento tým je počáteční a budeme rádi, když se bude chtít jakýmkoliv způsobem přidat někdo další. Pokud Vás některá oblast zajímá, prosíme ozvěte se buď Honzovi Lukešovi nebo někomu dle seznamu výše – více se můžete dozvědět i v předchozích záznamech.

Audio oznámení: Pokračování textu Tým pro sborovou obnovu

Cesta obnovy – Veritas

Záznam z Víkendu duchovní obnovy 26. 11. 2016 – br. Tomáš Grulich poskytl úvod do Cesty obnovy, jednalo se tak vlastně o seminář Veritas. Prezentace je ke stažení níže, další informace lze nalézt na webu http://www.cestaobnovy.cz/. Záznam je sestříhaný, u některých reakcí mimo mikrofony se omlouváme za horší kvalitu záznamu.

Prezentace: ve formátu PowerPoint, ve formátu PDF, ve formátu PDF k tisku – 6 slidů na stránku

Úvod, před představením typů sborů

MP3Stáhnout MP3

První dva typy sborů – zdravý misijní a zabezpečený

MP3Stáhnout MP3

Druhé dva typy sborů – na rozhraní a v ohrožení života

MP3Stáhnout MP3

Uvědomování, charakteristiky typů sborů

MP3Stáhnout MP3

Další vývoj – vidění, odhodlání, prostředky

MP3Stáhnout MP3

Otázky, odpovědi a závěr

MP3Stáhnout MP3