Křesťanské mýty a dezinformace – Velikonoce 2023

Srdečně zveme všechny na témata o přesvědčeních, která v české veřejnosti stále kolují a jsou přitom nepravdivá. Rozhodli jsme se na Velikonoční období roku 2023 vybrat čtyři taková dezinformační sdělení o křesťanství a podrobit je rozboru, jak to tedy vlastně je. Můžete nás navštívit každou neděli od 10:00 v našem nově vybudovaném Komunitním centru v blízkosti železniční stanice Kladno město (https://mapy.cz/s/bacotosuhu). Setkání má délku max 75 minut, je připravený program pro děti a po konci jste zváni na kávu a drobné občerstvení. Pokud vám to nevyjde osobně, můžete nás sledovat i živě online na YouTube. Pokračování textu Křesťanské mýty a dezinformace – Velikonoce 2023

Potravinová pomoc při nedělní bohoslužbě

Ode dneška neděle 5. 3. funguje díky ochotě supermarketu Tesco na Kladně možnost v neděli poskytnout neprodané pečivo ze soboty potřebným. Pokud znáte někoho, kdo je těžké situaci – důchodce, který těžko vychází s důchodem, samoživitelka nebo rodina s více dětmi, která jede finančně na hraně, bezdomovec – lze jim takto takto poskytnout praktickou pomoc. Tato pomoc tak je více adresná, pomáháme konkrétním lidem, které známe. Pokud tedy někoho takového máte, směle si vezměte a pomozte. Pomoc je určená i návštěvníkům nedělní bohoslužby, kteří jsou v těžké situaci.

Průzkum zájmu o setkávání

Chtěli bychom v průzkumu zjistit, jaký by byl zájem o pokračování setkávání mimo skupinky, jako by byla např. Biblická hodina, seminář, vyučování, praktický kurz atd. Možností je plno, a i když víme, že ne každému vyhovuje vše, rádi bychom zjistili, o co vůbec zájem je a jak velký. Pokud máte o nějaké podobné setkávání zájem, prosíme vyplňte https://forms.gle/rEzyHpSnLGjNGsLC8, pokud nemáte zájem o nic, pak nemusíte nic vyplňovat. Děkujeme, tato anketa je otevřená komukoliv, i lidem, kteří náš sbor nenavštěvují.

40 dní s Biblí 2023

Začátkem března začíná společná akce 40 dní s Biblí, od 1. března do Velikonoc. Zveme vás k zapojení – někteří čtou Bibli jak je to napadne, někteří mají striktní plány, přístup je různý. Nicméně abychom se dostali v Bibli na všechna místa a pokud si chceme zachovat určitou pravidelnost v jejím čtení, nějaký systém se jistě hodí. A 40 dní s Biblí je takovým pokusem nás systematicky dostat do určitých úseků Bible – k dispozici je rozpis po dnech. Materiál pro dospělé účastníky nás tentokrát provede knihou proroka Izajáše a nese nadpis “Tváří v tvář Nepřemožitelnému”. Materiál pro děti s názvem “Velikonoční čtení pro rodiče s dětmi” je připraven podle Lukášova evangelia. Ať nám všem je toto období požehnáním a můžeme se o našem Pánu dozvědět něco nového pro náš osobní život.