Výroční členské shromáždění

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 20. 3. 2022 ve velkém sále v Domě techniky (Cyrila Boudy 1444, Kladno). Členské shromáždění naváže na bohoslužbu od 10:00.
Na programu bude diskuse k ohlédnutí za rokem 2021. Prosíme modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.

Hesla pro náš sbor na rok 2022

bibleZe začátku roku si při nedělním shromáždění vytahujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vytáhnout heslo pro sebe. Hesla jsou letos vybraná od BTM.

Heslo pro rok 2020 pro sbor zní:
Matouš 9,29 Podle vaší víry se vám staň.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro náš sbor na rok 2022

Předvánoční bohoslužba

Zveme Vás na poslední adventní neděli, 19. 12. od 10:00 do velkého sálu v Domě techniky, na předvánoční bohoslužbu. Uvidíme vánoční hru „Rozhovor dvojčat“ v podání dětí, včetně hudebního vystoupení. Poté uslyšíme zamyšlení na téma „Boží syn – největší přítel“ ze série „Boží vánoční nadílka“. Pozvěte i své známé – lze přijít osobně nebo se podívat na přenos online. Těšíme se na setkání!