Neděle diakonie

I letos proběhne neděle diakonie, tento rok 26. 11. – je to příležitost si uvědomit, co celocírkevní diakonie dělá. Diakonie CB zahrnuje několik středisek a několik poboček, včetně té naší – Zábradlí Kladno. Tato práce je nedílnou součástí našeho zvěstování evangelia a služby vůči druhým lidem. Zaslouží si naší pozornost i naši štědrost – v neděli proběhne sbírka věnovaná právě na celocírkevní diakonii a pokud se chcete přidat mimo sbírku, pošlete prosím svůj dar na sborový účet 381442389/2010 s poznámkou „sbírka diakonie“ do 4. 12. Můžete se zapojit též napřímo, případně se připojit k podpoře Zábradlí. Abyste měli přehled, co celostátní Diakonie dělá, můžete se podívat na krátké video.

Hlas mučedníků

Na dnešním shromáždění jsme slyšeli o pronásledovaných křesťanech – byla možnost si zakoupit knihy atd. Kdo to nestihl, může využít nabídky nakladatelství Stefanos, případně se domluvit osobně s Petrem Jaškem, má tyto knihy u sebe fyzicky k prodeji. Další informace o organizaci Hlas mučedníků najdete na https://www.hlas-mucedniku.cz/, včetně možnosti objednání bulletinu mailem nebo poštou (můžete si pročíst starší čísla) a možnosti podpory.

Páteční večer chval a modliteb

Zveme vás na další večer plný písní chval a uctívání, v pátek 1. 12. od 18:00 v Komunitním centru CB. Pojďme se skrze písně, společné modlitby a čas uctívání k Bohu přiblížit. Pojďme se přesvědčit o tom, že hodina strávená v Boží přítomnosti se nevyrovná ničemu jinému. Součástí večera budou i modlitby za uzdravení – rádi bychom nabídli možnost modlit se za nemocné s mazáním olejem. Pokud o budete mít zájem o tento čas s Bohem, přijďte. Pokračování textu Páteční večer chval a modliteb

Přespávačka pro mládež

Zveme mládežníky ve věku 13-20 let na přespávačku 25. – 26. 11. Sraz bude v sobotu před modlitebnou ve 13:30, protáhneme si těla na paintballovém hřišti, pak večer budou další aktivity a film s diskuzí. Určitě si tedy vemte spacák a věci na přespání. Končit budeme účastí na dopolední bohoslužbě. Přihlašovat se můžete na tomto formuláři. Sdílejte a zvěte své kamarády a kamarádky!
Do té doby se ještě jednou sejdeme v neděli 19. 11. od 17:00. Pokračování textu Přespávačka pro mládež

Nabídka dětských knih

Doporučujeme následující knihy z edice Dobrá zpráva pro malé srdce, může to být třeba námět na Vánoční dárek:
– Jak Karlíka zradilo ouško (na téma Když selžeš)
– Maty ve sladké pasti (na téma Když něco zbožňuješ)
– Jeníkův škubající ocásek (na téma Když jsi rozhněvaný)
– Zuzančin úkryt (na téma Když jsi rozhněvaný)
V případě zájmu kontaktujte Radku Flekovou.
Každá z čtyř knih nabízí velmi pěkná zpracování témat šitých dětem na míru jako např. co dělat, když jsi rozhněvaný nebo když máš z něčeho strach a jiné. Vypráví příběhy rodin, které ve svém každodenním životě počítají s Boží blízkostí a výchovou, prakticky popisují, jak se s danými problémy vyrovnat, včetně veršů z Bible a praktických rad i pro rodiče.

Celonárodní sbírka potravin

Už tuto sobotu 11. listopadu vás uvítají naše 2 týmy ve dvou kladenských obchodech (Penny Milady Horákové a Penny Arménská), pro asistenci při vaší pomoci. Pomáháte v místě svého bydliště. Potraviny, které darujete přes naši Diakonii Zábradlí pomůžou přímo na Kladně. Nezapomeňte se za námi v sobotu zastavit. Předem děkujeme. Pokračování textu Celonárodní sbírka potravin