Týden modliteb za jednotu křesťanů 2015

modlitby2015Srdečně Vás zveme na společná setkání Kladenských křesťanů 19. 1. – 22. 1. 2015, vždy od 18:00, s mottem Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ (J 4,7):

19. 1. pondělí – ČCE (mapa) – káže Jan Píška (ŘKC)
20. 1. úterý – CB (mapa) – káže Jaroslav Kučera (ŘKC)
21. 1. středa – CČSH (mapa) – káže Daniel Kaleta (CB)
22. 1. čtvrtek – ŘKC/Florián (mapa) – káže Phanuel Osweto (CČSH)

Pozvání a uvedení do tématu, spolu s historií těchto modlitebních týdnů, je k dispozici ve formátu PDF.

Členské shromáždění k rekonstrukci modlitebny

modlitebna-navrhZveme Vás na členské shromáždění na téma rekonstrukce naší modlitebny, které se bude konat v neděli 18. 1. 2015 po bohoslužbě. Staršovstvo představí svou vizi, povedeme konstruktivní diskusi. Otázku rekonstrukce bychom rádi rozhodli během ledna. Pokud máte zásadní připomínky, nenechávejte si je na toto setkání, ale použijte diskusní fórum nebo je předejte písemně komukoliv ze starších (viz též oznámení o diskusi) – ať mohou ostatní nad Vašimi náměty přemýšlet, modlit se a zaujmout k nim stanovisko. Jen tak se můžeme dobrat k rozhodnutí. Tomuto tématu se též bude věnovat setkání mužů 12. 1.

Prosíme modlete se, ať nás Bůh v tomto rozhodování vede. Také prosím zvažte, zda byste se mohli zapojit do týmu, který se bude zabývat souvisejicími pracemi, dle toho, co je to blízké Vašemu srdci a obdarování. Vytváříme tři týmy: RT (realizační tým, vede Jan Vlk starší), FT (finanční tým, vedoucí: Samuel Gallat) a MT (modlitební tým, vede Vašek Müller starší).

Školení pro vedoucí biblických skupinek

dumZveme Vás srdečně na školení pro vedoucí biblických skupinek, které se bude konat v sobotu 17. ledna 2015 v čase 10:15 – 16:15 ve sboru Církve bratrské na pražských Vinohradech, Římská 43, Praha 2. Informace o školení naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášku za každou osobu odešlete nejpozději do neděle 11. ledna 2015 přes online přihlašovací formulář. Účast za CB Kladno koordinuje Jan Vlk starší, který také pojede – případní zájemci, prosím ozvěte se mu.

Termín tábora Obrů a Orlů

mojzisLetní tábor Obrů a Orlů, tj. dohromady dětí do cca 9 let, se bude konat v termínu středa 15. 7. – neděle 19. 7. v Košátkách, kde budou k dispozici stany s podsadami. Jako obvykle je pro nejmenší děti možná účast spolu s rodiči. Program bude mírně navazovat na tábor v minulém roce, letošní téma bude „Dobytí zaslíbené země“. Přihlášky a další informace budou přidány později, nyní si prosím pro Vaše děti rezervujte uvedený termín. Těšíme se na Vás!

Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015

bibleJe zvykem, že na Nový rok si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2015 pro sbor zní (viz též kázání na toto heslo):

1 Korintským 1:30-31 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015