Snubní prsten za život

Aktualizace: kniha je již k dispozici, včetně možnosti osobního vyzvednutí v knihkupectví krestanskakniha.cz. Kniha se též dá objednat i přímo v nakladatelství Stefanos/Hlas mučedníků.
Upozorňujeme na připravovanou knižní novinku, kterou si lze již nyní objednat v knihkupectví krestanskakniha.cz, případně osobně u Vaška Müllera (krestanska.kniha@email.cz, 605 245 713), je možné domluvit i platbu v hotovosti. Odhadovaný termín vydání je 27. 3. 2020. Pokud máte o knihu zájem, prosíme dejte vědět dopředu pro přehled, kolik knih objednat.
Z popisu: V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize nyní o tom on sám vypravuje…

Výroční členské shromáždění

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 21. 6. ve velkém sále v Domě techniky (Cyrila Boudy 1444, Kladno). Členské shromáždění naváže přímo na krátkou bohoslužbu od 10:00, nebude tak žádné občerstvení před členským jako obvykle. Pro děti ve věku besídky bude zajištěná služba pro celý blok bohoslužba a členské.
Součástí členského shromáždění bude volba staršovstva a další související volby. Na programu bude také diskuse k ohlédnutí za rokem 2019, včetně např. zprávy o hospodaření, o práci staršovstva, diakonie, dětských klubů a pohledu na duchovní stav sboru – k těmto věcem byla zaslaná brožurka. Prosím, modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.

29 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Zveme Vás k připojení se do 29 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po tuto dobu od 1. do 29. února společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Budeme si společně číst Skutky apoštolské (mají 28 kapitol) a můžeme si každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Poslední den, 29. února, můžeme věnovat osobní rekapitulaci celého období a přečíst si Žalm 33 – a také návštěvě večera chval. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6)

Více informací (viz též brožurka pro oboustranný tisk, případně bez úpravy pro tisk do brožurky): Pokračování textu 29 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Přespávačka pro klub Obrů

Zveme zejména děti, které navštěvují klub Obrů na přespávačku ve sborové budově, od pátku 24. 1. 17:00 do soboty 25. 1. 15:30, s tématem „Podobenství o ztracené ovečce“. Program této celé přespávačky je určený zejména pro děti, které v současnosti navštěvují klub Obrů – tj. cca první třída až 10 let. Cena 200Kč se platí při předání dětí, prosíme o závaznou přihlášku (pro nakoupení jídla a pomůcek) do středy 22. 1. Kontakt: Marek Obitko, tel. 605356633.
Co s sebou: oblečení na hry dovnitř (včetně přezuvek) i na ven (adekvátně počasí, neplánujeme ale žádný delší výlet např. do lesa), spacák a karimatku (nebo něco obdobného, pokud nemáte, ozvěte se prosím pro domluvu) a vše na spaní (pyžamo, polštářek či plyšák), kartáček na zuby. Bude případně upřesněno všem přihlášeným.

Víkendový pobyt na jaře 2020

Aktualizace: vzhledem k současné situaci je pobyt v tomto termínu zrušený, platby záloh budou vrácené. Až bude situace příznivá, předpokládáme domluvení termínu dle obsazenosti rekreačního střediska.
Srdečně Vás zveme na víkendový pobyt s mottem „Čas pro rodinu a vztahy“ v termínu 8. – 10. 5. 2020 v rekreačním středisku Šlovice na Křivoklátsku. Cena je 800Kč na víkend, pro přihlášení je třeba do 31. 3. 2020 vyplnit přihlášku na https://forms.gle/vsEGrh9znMMZomch6 a zaplatit nevratnou zálohu 400Kč na 381442389/0800. Těšíme se na Vás!

Podrobnější informace: Pokračování textu Víkendový pobyt na jaře 2020

Mana pro tento den 2020

Chtěli bychom Vás upozornit na každodenní čtení Bible s komentářem včetně audio verze na adrese https://mana.su-czech.org/. Snad bude tato informace zajímavá i pro ty, kdo Manu v minulých letech nesledovali, resp. nepředpláceli, ani v papírové podobě. Od vydavatele: „zjistili jsme, že Mana umožňuje přístup k Bibli a biblickým úvahám velké skupině náhodných čtenářů, proto jsme se rozhodli zrušit předplatné a jít pouze cestou sponzorství s důvěrou v podporu pravidelných čtenářů a dalších dárců“. Více informací k podpoře je na https://mana.su-czech.org/mana/podporte-nas.html.