Modlitební štafeta

ruceZveme Vás k připojení se do modlitebního řetězce 2. – 3. dubna. Ze soboty na neděli (kdy budeme slavit Večeři Páně) bude probíhat modlitební štafeta. Zapojit se může kdokoliv, modlit se budeme po domovech, registrujte se prosím na http://modlitby.cbkladno.cz/ – na Váš uvedený e-mail Vám přijde telefon modlitebníka po Vás, kterého prosím kontaktujte pro předání štafety ke konci Vámi rezervovaného času. Štafeta bude probíhat od soboty 18:00 do neděle 9:00.

Velikonoce 2016

Zveme Vás na následující bohoslužby během velikonoc:

Na Velký pátek (den ukřižování Pána Ježíše Krista) 25. 3. bude v modlitebně od 18:00 bohoslužba s Večeří Páně.

V neděli vzkříšení 27. 3. bude od 10:00 bohoslužba s Večeří Páně.

Členské shromáždění

lideV neděli 20. 3. 2016 navážeme na dopolední bohoslužbu výročním členským shromážděním. Na programu bude ohlédnutí za rokem 2015, zpráva o hospodaření a pohled na duchovní stav sboru. Součástí shromáždění bude též volba staršovstva. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov – srdečně Vás zveme k Vaší účasti!

Tábor Obrů a Orlů 2016 – Přihlášky

davidZveme děti ve věku do cca 9 let na letní stanový tábor na téma „Král David“. Tábor se bude konat na tábořišti v Košátkách (instrukce k dopravě budou upřesněny) v termínu sobota 9. 7. – středa 13. 7. 2016. Mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů. Přihlašujte se prosím na http://bit.ly/Kosatky2016.

Cena (platí se na místě při příjezdu, přihláška je z tohoto důvodu závazná):
– děti od 4 let (včetně): 800Kč
– děti menší než 4 roky (účastní se programu): 500Kč
– mimina/kojenci (s vlastním jídlem a programem): zdarma
– dospělí: 200Kč
– mládežníci/pomocníci (po domluvě s organizátory): 100Kč
– druhý a každý další platící sourozenec má slevu 100Kč

Pokud je pro Vás cena překážkou účasti, prosím uveďte tento fakt do poznámky v přihlášce. Spojíme se s Vámi a budeme se snažit najít sponzory, abychom Vám mohli nabídnout účast za jiných cenových podmínek.
Pokračování textu Tábor Obrů a Orlů 2016 – Přihlášky