Setkávání mládeže – Identita

Naše mládež se začala pravidelně setkávat jednou za 14 dní v neděli od 13:00. Součástí bývá i společný oběd, aby mládežníci mohli zůstat na setkání hned po shromáždění (to vyhovuje hlavně přespolním). Na začátek roku od 7. 1. máme připravených několik témat, která se týkají naší identity. Zveme mezi sebe mládežníky ve věku 13-20 let. Pokračování textu Setkávání mládeže – Identita

Setkání mužů – bowling

Zveme muže na setkání v neděli 10. prosince od 18:00, sejdeme se na bowling v Centralu, restaurace Poldi, vchod je v rohu podzemní garáže. Zahrajeme si a pak něco společně zakousneme v restauraci (pití si hradí každý sám). Přihlášení proveďte zaplacením příspěvku 200Kč na účet 2801943489/2010, do poznámky uveďte své jméno. Kontakt pro tuto akci: František Flek. Těšíme se na setkání. Pokračování textu Setkání mužů – bowling

Přespávačka pro mládež

Zveme mládežníky ve věku 13-20 let na přespávačku 25. – 26. 11. Sraz bude v sobotu před modlitebnou ve 13:30, protáhneme si těla na paintballovém hřišti, pak večer budou další aktivity a film s diskuzí. Určitě si tedy vemte spacák a věci na přespání. Končit budeme účastí na dopolední bohoslužbě. Přihlašovat se můžete na tomto formuláři. Sdílejte a zvěte své kamarády a kamarádky!
Do té doby se ještě jednou sejdeme v neděli 19. 11. od 17:00. Pokračování textu Přespávačka pro mládež

Kroužek tvoření pro děti

Zveme všechny děti od 2 do 6 let spolu s rodiči na kroužek „Tvoření a hrátky s přírodninami“. Setkávání se budou konat v úterý 13:30-15:30 v Křesťanském komunitní centru CB Kladno, setkávání bude od začátku října. Cena je 800Kč/rok nebo 100Kč/měsíc. Kroužek je pro všechny děti, které rády tvoří. Budeme procvičovat hrubou i jemnou motoriku při tvoření s přírodninami (větvičky, žaludy, mech aj.) a rozvíjet tvůrčího ducha v sobě. Průvodce: Lenka Plechatá, telefon 734 333 114, e-mail Lenka.Koys@mail.com. Pokračování textu Kroužek tvoření pro děti