7 dní modliteb – Mládež (3)

7-dni-modlitebŽalmy 119:9-12 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

V rámci společných modliteb se dnes v úterý 25. 11. modlíme za mládežníky, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za misijní kontakty a práci na školách i za celocírkevní práci v mládeži, ve Filadelfii a dalších… V CB Kladno to zahrnuje:

 • kluby mládeže: ZASTÁVKA, MLÁDEŽ
 • vedoucí těchto klubů
 • obrácení a následování Ježíše jako Pána
 • duchovní růst mladé generace
 • misie mezi studenty a mladou generací
 • za věřící učitele na státních i soukromých školách

Dětské a mládežnické kluby ve školním roce 2014/2015

Program přes týden:

 • úterý 16:30 – 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči)
 • úterý 16:30 – 18:00 Orli (děti 6-9 let)
 • úterý 18:00 – 20:00 Starší mládež (od 17 let)
 • středa 17:30 – 19:00 Maják (dorost 9-13 let)
 • pátek 18:30 – 21:00 Zastávka (mladší mládež 13-18 let)

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor – pozvěte své kamarád(k)y a známé! Přijďte se podívat, nevadí, pokud jste nebyli na prvních schůzkách. Setkávání probíhají v CB Kladno.

Dětské a mládežnické kluby ve školním roce 2014/2015

shiftOd září 2014 se opět rozeběhnou dětské a mládežnické kluby.

Pro Obry (děti do 6 let) bude den stejný jako minulý rok a čas posunutý o půl hodiny – schůzky budou v úterý v čase 16:30 – 18:00. První schůzka proběhne druhý týden školního roku, tj. v úterý 9. září. Pro nejmenší Obříky je možnost účasti i s rodiči. Spolu s Obry budou mít schůzku Orli (děti 6-9 let) – tj. schůzka Orlů bude v úterý 16:30-18:00, první schůzka proběhne také v úterý 9. září. Schůzky dorostu (9-13 let) se přesouvají na středu 17:30 – 19:00.

Setkávání Zastávky (mladší mládež 13-16 let) bude upřesněno. Setkávání starší mládeže (od 17 let) bude v úterý od 18:00.

Připravujeme také skupinku pro maminky s dětmi. Detaily upřesníme později, setkávání začne po rozběhnutí školního roku.

Prosíme rezervujte si uvedené časy a určitě přijďte, ať už jste minulý rok kluby navštěvovali nebo ne! Kluby samozřejmě nejsou omezené na náš sbor, prosím pozvěte i své kamarády a kamarádky. Přejeme Vám klidný a požehnaný zbytek prázdnin.