Dětské a mládežnické kluby ve školním roce 2015/2016

shiftOd září 2015 se opět rozeběhnou dětské a mládežnické kluby. Prosíme rezervujte si uvedené časy a určitě přijďte, ať už jste minulý rok kluby navštěvovali nebo ne! Kluby samozřejmě nejsou omezené na náš sbor, prosím pozvěte i své kamarády a kamarádky. Můžete se připojit i během školního roku, nevadí, pokud první schůzky nestihnete.

Pro kluby platí obdobný čas a den jako minulý rok:

 • Obři (děti do cca 6 let, úplně nejmenší se mohou zúčastnit s rodiči) – úterý 16:30-18:00, první schůzka v úterý 8. 9. 2015
 • Orli (cca 6-9 let) – úterý 16:30-18:00, první schůzka v úterý 8. 9. 2015
 • Maják (cca 9-13 let) – středa 17:30-19:00, první schůzka bude ve středu 9. 9. 2015
 • iStreet (bývalá Zastávka) (14 – 19 let) – pátek od 18:00, první schůzka bude 4. 9. 2015
 • Mládež (18 – 30 let) – úterý od 18:15, první schůzka bude 1. 9. 2015

Přejeme Vám klidný a požehnaný zbytek prázdnin.

Tábor Obrů a Orlů 2015 – Přihlášky

jerichoZveme děti ve věku do cca 9 let na letní stanový tábor na téma „Dobytí zaslíbené země“. Tábor se bude konat na tábořišti v Košátkách (instrukce k dopravě budou upřesněny) v termínu středa 15. 7. – neděle 19. 7. 2015. Mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů. Přihlášky jsou uzavřené, na http://goo.gl/forms/E5c2OVcbwz již nebude brán ohled.

Cena (platí se na místě při příjezdu, přihláška je z tohoto důvodu závazná):
– děti od 4 let (včetně): 800Kč
– děti menší než 4 roky (účastní se programu): 500Kč
– mimina/kojenci (s vlastním jídlem a programem): zdarma
– dospělí: 200Kč
– mládežníci/pomocníci (po domluvě s organizátory): 100Kč
– druhý a každý další platící sourozenec má slevu 100Kč

Pokud je pro Vás cena překážkou účasti, prosím uveďte tento fakt do poznámky v přihlášce. Spojíme se s Vámi a budeme se snažit najít sponzory, abychom Vám mohli nabídnout účast za jiných cenových podmínek.
Pokračování textu Tábor Obrů a Orlů 2015 – Přihlášky

Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015

bibleJe zvykem, že na Nový rok si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2015 pro sbor zní (viz též kázání na toto heslo):

1 Korintským 1:30-31 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015

7 dní modliteb – Děti (2)

7-dni-modlitebMatouš 19:14 -15 Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ Požehnal jim a šel dál.

V rámci společných modliteb se dnes v pondělí 24. 11. modlíme za děti, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za besídky, misijní kluby, Awanu, dorosty i za celocírkevní práci s dětmi, v dorostu, v Dorostové unii, Isacharu a dalších… V CB Kladno to zahrnuje:

 • dětské kluby: OBŘI, ORLI, MAJÁK, ZASTÁVKA
 • nedělní besídka pro děti
 • slovíčko pro děti při bohoslužbě
 • vedoucí klubů, besídky, těch, kteří mají slovíčko pro děti
 • za rodiny, které mají děti v adoptivní, či pěstounské péči
 • za obrácení našich dětí
 • letní tábory a víkendové akce

Výlet Obrů a Orlů

opekaniZveme všechny děti z klubů Obrů a Orlů a jejich kamarády a kamarádky na sobotní výlet na Kožovou horu – předpokládáme, že se zúčastní celé rodiny s menšími dětmi. Výlet se bude konat 11. října, vyjdeme v 10:00 od ulice Na Výhybce (vedle depa, viz mapa), návrat bude během odpoledne na stejné místo.

Po cestě, až najdeme vhodné místo, si opečeme buřty – aby na Vás také nějaký zbyl, je třeba dát nejpozději do rána v pátek 10. října vědět, že se zúčastníte. Prosím potvrďte svou účast přihlášením ve formuláři na http://goo.gl/forms/sWRQkVeEqV. Těšíme se na Vás!

Dětské a mládežnické kluby ve školním roce 2014/2015

Program přes týden:

 • úterý 16:30 – 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči)
 • úterý 16:30 – 18:00 Orli (děti 6-9 let)
 • úterý 18:00 – 20:00 Starší mládež (od 17 let)
 • středa 17:30 – 19:00 Maják (dorost 9-13 let)
 • pátek 18:30 – 21:00 Zastávka (mladší mládež 13-18 let)

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor – pozvěte své kamarád(k)y a známé! Přijďte se podívat, nevadí, pokud jste nebyli na prvních schůzkách. Setkávání probíhají v CB Kladno.