Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2016

bibleJe zvykem, že na Nový rok si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2016 pro sbor zní:
Efezským 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2016

Dětské a mládežnické kluby ve školním roce 2015/2016

shiftOd září 2015 se opět rozeběhnou dětské a mládežnické kluby. Prosíme rezervujte si uvedené časy a určitě přijďte, ať už jste minulý rok kluby navštěvovali nebo ne! Kluby samozřejmě nejsou omezené na náš sbor, prosím pozvěte i své kamarády a kamarádky. Můžete se připojit i během školního roku, nevadí, pokud první schůzky nestihnete.

Pro kluby platí obdobný čas a den jako minulý rok:

 • Obři (děti do cca 6 let, úplně nejmenší se mohou zúčastnit s rodiči) – úterý 16:30-18:00, první schůzka v úterý 8. 9. 2015
 • Orli (cca 6-9 let) – úterý 16:30-18:00, první schůzka v úterý 8. 9. 2015
 • Maják (cca 9-13 let) – středa 17:30-19:00, první schůzka bude ve středu 9. 9. 2015
 • iStreet (bývalá Zastávka) (14 – 19 let) – pátek od 18:00, první schůzka bude 4. 9. 2015
 • Mládež (18 – 30 let) – úterý od 18:15, první schůzka bude 1. 9. 2015

Přejeme Vám klidný a požehnaný zbytek prázdnin.

Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015

bibleJe zvykem, že na Nový rok si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2015 pro sbor zní (viz též kázání na toto heslo):

1 Korintským 1:30-31 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2015

7 dní modliteb – Mládež (3)

7-dni-modlitebŽalmy 119:9-12 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

V rámci společných modliteb se dnes v úterý 25. 11. modlíme za mládežníky, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za misijní kontakty a práci na školách i za celocírkevní práci v mládeži, ve Filadelfii a dalších… V CB Kladno to zahrnuje:

 • kluby mládeže: ZASTÁVKA, MLÁDEŽ
 • vedoucí těchto klubů
 • obrácení a následování Ježíše jako Pána
 • duchovní růst mladé generace
 • misie mezi studenty a mladou generací
 • za věřící učitele na státních i soukromých školách

7 dní modliteb – Děti (2)

7-dni-modlitebMatouš 19:14 -15 Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ Požehnal jim a šel dál.

V rámci společných modliteb se dnes v pondělí 24. 11. modlíme za děti, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za besídky, misijní kluby, Awanu, dorosty i za celocírkevní práci s dětmi, v dorostu, v Dorostové unii, Isacharu a dalších… V CB Kladno to zahrnuje:

 • dětské kluby: OBŘI, ORLI, MAJÁK, ZASTÁVKA
 • nedělní besídka pro děti
 • slovíčko pro děti při bohoslužbě
 • vedoucí klubů, besídky, těch, kteří mají slovíčko pro děti
 • za rodiny, které mají děti v adoptivní, či pěstounské péči
 • za obrácení našich dětí
 • letní tábory a víkendové akce

Dětské a mládežnické kluby ve školním roce 2014/2015

Program přes týden:

 • úterý 16:30 – 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči)
 • úterý 16:30 – 18:00 Orli (děti 6-9 let)
 • úterý 18:00 – 20:00 Starší mládež (od 17 let)
 • středa 17:30 – 19:00 Maják (dorost 9-13 let)
 • pátek 18:30 – 21:00 Zastávka (mladší mládež 13-18 let)

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor – pozvěte své kamarád(k)y a známé! Přijďte se podívat, nevadí, pokud jste nebyli na prvních schůzkách. Setkávání probíhají v CB Kladno.