7 dní modliteb – Senioři, diakonine (1)

7-dni-modlitebMatouš 25:40  Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´

V rámci společných 7 dní modliteb se dnes v neděli 23. listopadu modlíme za dědečky a babičky, vdovy a vdovce, sirotky, běžence a samozřejmě i za práci Diakonie Církve bratrské. Nezapomeňme na Zábradlí – Středisko křesťanské a sociální pomoci, pobočku diakonie CB Kladno. Dnes je též Neděle diakonie.

CB Kladno:

 • za seniory v našem společenství
 • za dlouhodobě nemocné doma i v nemocnicích
 • za vztahy mezi seniory, jejich dětmi a vnoučaty
 • za úctu mezi generacemi
 • za to, aby mladí uměli naslouchat a starší uměli předávat své zkušenosti a poznání Boha
 • za Zábradlí, diákony, AA (Anonymní Alkoholiky), za práci v domovech důchodců

7 dní modliteb – Úvodní modlitba

7-dni-modlitebK 7 dní modliteb za rodiny:
Otče náš,
děkuji, že Ti záleží na celé naší rodině. Prosím, aby Tě všichni moji blízcí mohli poznat. Pomoz mi být pro ně příkladem lásky a služby. Vyznávám, že všichni potřebujeme Tvé moudré a láskyplné vedení, abychom mohli vytvářet hluboké rodinné společenství. Ochraňuj naše děti, aby nebyly strhávány špatnými příklady.
Čekám na Tvou pomoc a prosím, buď v naší domácnosti Pánem.
Dej, aby náš rodinný život byl veden Tvým slovem a modlitbou.
Prosím Tě, aby se naše rodina stala oázou pokoje v dnešní neklidné a narušené době. Amen.
„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Jozue 24,15
(Zdroj)

7 dní modliteb – „Modlíme se za rodiny“

7-dni-modlitebPoslední týden před adventem se chceme sjednotit na modlitbách, v rámci celocírkevní akce 7 dní modliteb s letošním tématem „Modlíme se za rodiny“. Společné modlitby budou probíhat od neděle 23. listopadu 2014 do první adventní neděle. Náměty na denní modlitby budou též na tomto webu (s odkazy na našem facebooku a twitteru, viz též facebooková akce).

Nejen v CB Kladno budeme mít každý den před sebou tři oblasti k modlitbám:

 1. modlitby za potřeby církve
 2. modlitby za náš sbor
 3. modlitby za jednotlivé rodiny a jednotlivce našeho sboru

Můžete se modlit kdekoliv a kdykoliv. Sami, společně jako manželé, celé rodiny, nebo s přáteli, které pozveme k sobě domů.

Ale protože je dobré vědět, že se někde jinde modlí další, že jsme v modlitbách spojeni, navrhujeme (pokud je to pro Vás možné) modlit se v těchto hodinách:

 • v 9-10 hodin pro ty, kteří vstávají později
 • v 16-17 hodin pro ty, kteří mají čas odpoledne
 • v 21-22 hodin pro ty, kteří se celý den nezastaví

Jak se modlit?
Pokračování textu 7 dní modliteb – „Modlíme se za rodiny“

Modlitební štafeta a večer chval a modliteb ve sboru

ruceZveme Vás na večer chval a modliteb, který se bude konat v sobotu 1. 11. v čase 18:00-20:00 v naší modlitebně.

Příští víkend bude ze soboty na neděli probíhat modlitební štafeta, v neděli pak budeme slavit Večeři Páně. Zapojit se může kdokoliv, registrujte se prosím na http://modlitby.cbkladno.cz/ – na Váš uvedený e-mail Vám přijde telefon modlitebníka po Vás, kterého prosím kontaktujte pro předání štafety. Štafeta bude probíhat od soboty 1. 11. 18:00 do neděle 2. 11. 9:00.

Připomínáme, že v neděli 2. 11. je Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany – viz též související kázání a video níže.
Pokračování textu Modlitební štafeta a večer chval a modliteb ve sboru

Modlitební štafeta

ruceVždy před Večeří Páně a při dalších zvláštních příležitostech bude probíhat modlitební štafeta. Zapojit se může kdokoliv, registrujte se prosím na http://modlitby.cbkladno.cz/ – na Váš uvedený e-mail Vám přijde telefon modlitebníka po Vás, kterého prosím kontaktujte pro předání štafety. Nadcházející štafeta bude probíhat od soboty 4. 10. 18:00 do neděle 5. 10. 9:00.

Modlitba o páté

ruceZveme Vás k připojení se k „modlitbě o páté“, která se bude konat 1. září od 17 hodin. ​Prosíme všechny, kdo se k naší modlitbě připojí​, ať potvrdí účast na mail miroslavslanc@seznam.cz.

Přečte si prosím doprovodný text:

Milé sestry a bratři, nikoho z nás nenechává chladným situace, která se děje nejen v naší republice, ale i ve světě, kde hrozí světový konflikt. Můžeme se modlit za světový mír a spoustu dalších velkých věcí, ale ať se na to podíváme z jaké chceme strany, pořád více a více zjišťujeme, že se plní vše, co je psáno v Bibli.

Pokračování textu Modlitba o páté