Modlitební setkání

ruceV pondělí 10. září bude v naší modlitebně setkání k modlitbám. Bude se konat v čase 18:00-19:00 a chtěli bychom, aby toto modlitební setkání probíhalo vždy před setkáním staršovstva (které je od 19:00), a to před prvním setkání staršovstva v měsíci (ne před druhým nebo dalším v měsíci). Zveme Vás k účasti, můžete přijít s potřebami k modlitbám za sebe nebo za ostatní kolem Vás, společně se určitě budeme modlit za náš sbor a za vše, co se v něm děje.

Výzva k modlitbám za čínské křesťany

(Tiskové prohlášení) Ekumenická rada církví dlouhodobě sleduje osudy skupiny čínských křesťanů, kteří v České republice zažádali o azyl. Vyjadřujeme svou vděčnost za to, že několika žadatelům byl již azyl udělen, čímž je jen potvrzena skutečnost existence vážného pronásledování v jejich původní vlasti. O to více jsme znepokojeni tím, že většina ostatních žadatelů byla odmítnuta. Vyjadřujeme vážné obavy o jejich další osud v případě, že by byli nuceni se do Číny navrátit.
Odmítáme, aby se Česká republika podílela na, byť nepřímé, podpoře totalitních praktik a potlačování náboženské svobody skupin a jednotlivců. Věříme proto v úspěch dalších kroků, které právní zástupci žadatelů o azyl budou podnikat.
Jako gesto podpory a solidarity s čínskými křesťany vyzýváme farnosti, sbory a obce členských církví ERC ke zvláštním modlitbám za žadatele o azyl v neděli 11. března 2018.

28 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Zveme Vás k připojení se do 28 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po celý únor společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Po celý měsíc si budeme společně číst Matoušovo evangelium (má 28 kapitol) a můžeme si každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!

Více informací (viz též brožurka): Pokračování textu 28 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Týden modliteb 2018

Srdečně Vás zveme na týden modliteb za jednotu křesťanů (viz též alianční týden modliteb), od neděle 14. do pátku 19. ledna v různých Kladenských sborech. Program je následující (čas začátku je vždy 18:00):

Neděle 14. CASD, káže Phanuel Osweto: Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské
Pondělí 15. CB, káže Evgeniy: Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra
Úterý 16. ČCE, káže Martin Chleborad: Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého
Středa 17. CČSH, káže Daniel Kaleta: Naděje a uzdravení
Čtvrtek 18. ŘKC, káže Zdeněk Martasek: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké
Pátek 19. AC ruská, káže Jiří Neliba: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým

Další vyslyšené modlitby

rucePo vyslyšení modliteb za Petra (propuštění ze Súdánského vězení) a za Bena (uzdravení z těžké nemoci) se můžeme radovat z dalších vyslyšených modliteb (viz postní řetězec).

Manželé Jaškovi se mohli setkat na půdě senátu ve Washingtonu s propuštěnými bratry Hasanem a Abdel Munimem, kteří byli vězněni spolu s Petrem Jaškem. Bylo to velmi dojemné setkání i s manželkou bratra Hasana. Kongresman Tom Garrett jim vyjednal azyl v USA.

Vlasta Š. je dle krevních zkoušek uzdravená z agresivní rakoviny, i díky rychlému jednání lékařů (většinou se čeká v pořadníku a čas jde proti). Mohla celé období prožívat pokojně a nyní se jí vrací předchozí vitalita.

Děkujeme všem za modlitby a chvála Pánu za Jeho moc!