Páteční večer chval a modliteb

Zveme vás na další večer plný písní chval a uctívání, v pátek 1. 12. od 18:00 v Komunitním centru CB. Pojďme se skrze písně, společné modlitby a čas uctívání k Bohu přiblížit. Pojďme se přesvědčit o tom, že hodina strávená v Boží přítomnosti se nevyrovná ničemu jinému. Součástí večera budou i modlitby za uzdravení – rádi bychom nabídli možnost modlit se za nemocné s mazáním olejem. Pokud o budete mít zájem o tento čas s Bohem, přijďte. Pokračování textu Páteční večer chval a modliteb

Modlitby mužů

Zveme muže na další setkání ke společným bratrským modlitbám, jako obvykle první neděli v měsíci. Těšíme se na společný čas 3. 9. od 19:00, jako obvykle v naší modlitebně. Součástí našich prázdninových témat z 1. Timoteovi bylo i téma modliteb – společných modliteb mužů. Bůh se přiznává speciálním způsobem k takovým modlitbám, proto to Pavel zdůrazňuje a jeho ústy nás, muže, Bůh vyzývá, abychom si našli čas na to se společně modlit. My muži, neseme duchovní odpovědnost, my jsme byli stvořeni k tomu, abychom vedli duchovní bitvy a stáli na stráži za naše srdce, za naše rodiny, náš sbor, naše město a stát. Setkávání bude pokračovat vždy první neděli v měsíci a zván je každý – i pokud chcete jen o modlitbu poprosit.

Měsíc vděčnosti, půstu a modliteb – Nové věci

Vážení bratři, sestry, přátelé, jako tradičně se chceme v únoru intenzivněji k Bohu přiblížit a vyjádřit mu svou vděčnost, více se věnovat půstu a modlitbám, letos s podtitulem Nové věci. Je možné si rezervovat den ve společném postním řetězci, v jeden den může být přihlášeno více lidí. Letos jsou hlavní témata následující:
rodina – kdy se letos chceme modlit zejména za ty, kdo jsou od Boha dále v našich rodinách, modlíme se za nový posun v jejich životech
služba – kde očekáváme novou odpověď
komunita – kde se modlíme, jak novým způsobem můžeme být světlem pro ostatní a kde se v této oblasti otevírají nové dveře pro nás jako celek
Více najdete v přiloženém textu, který může sloužit i jako průvodce k modlitbám. Budeme rádi za svědectví, které pošlete na kazatel@cbkladno.cz. Přejeme všem nové zkušenosti s Pánem, nové přiblížení se k němu, nové impulzy i nově vyslyšené modlitby.

Modlitby mužů

Zveme muže na další setkání ke společným bratrským modlitbám, v Novém roce výjimečně až druhou neděli 8. 1. od 19:00, jako obvykle v naší modlitebně. Modlíme se za aktuální potřeby kolem nás, ve sboru a za sebe navzájem, dle situace. Po zbytek roku bychom se chtěli scházet opět v první neděli v měsíci, tak jako dosud.