Jsme vděční za další vyslyšené modlitby

ruceBůh je věrný! Po návratu Petra ze súdánského vězení jsme se modlili za další dva bratry uvězněné s Petrem a za Bena s těžkým zánětem slinivky. Tento týden jsme dostali dvě nádherné zprávy:

Dne 11. 5. odpoledne byli díky Pánu propuštěni na svobodu ze sudánského vězení oba bratři Hassan Abdelrahim Kodi a Abdelmunim Abdelmoula Issa. Dostali též milost od presidenta. První zpráva přišla od jejich právního zástupce Dr. Mohaneda Elnoura, Petr s pastorem Hasanem poté mluvil telefonem.

Ben byl tento týden po delší hospitalizaci na JIP a ARO propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování. Byla fáze, kdy ani lékaři nedávali příliš nadějí, Ben je však zpět a mohl se zúčastnit hraní ve chvalách!

Máme obrovskou radost! Děkujeme všem, kdo se zapojili do postního řetězce, vážíme si toho, že se do řetězce a modliteb zapojilo i plno účastníků mimo náš sbor. V modlitbách pokračujeme, informace a aktuální modlitební témata lze nalézt na http://modlitby.cbkladno.cz/pust/, kde se lze i zaregistrovat. Připomínáme e-mail modlitby@cbkladno.cz, kam lze posílát konkrétní modlitební náměty. Pokud máte zájem dostávat občasné informace o tom jak se vyvíjí situace ohledně potřeb, za které se modlíme, můžete se přihlásit k odběru novinek zasláním zprávy na tento e-mail modlitby@cbkladno.cz.

Modlitební setkání

ruceZveme Vás na další třetí pondělí v měsíci, tj. na pondělí 15. 5., k modlitebnímu setkání v čase 18:00 – 19:00 v modlitebně. Modlitební shromáždění bude věnované stavbě nové modlitebny a dalším souvisejícím věcem, sboru, a samozřejmě jako obvykle bude prostor i pro další témata, včetně těch uvedených v postním řetězci. Připomínáme adresu modlitby@cbkladno.cz, kterou obhospodařuje Honza Pešek a na kterou lze posílat náměty k modlitbám a lze se na ní přihlásit k odběru novinek souvisejících s modlitbami.

Modlitební štafeta

ruceZveme Vás k připojení se do modlitebního řetězce 6. – 7. května. Ze soboty na neděli (kdy budeme slavit Večeři Páně) bude probíhat modlitební štafeta. Zapojit se může kdokoliv, modlit se budeme po domovech, registrujte se prosím na http://modlitby.cbkladno.cz/ – na Váš uvedený e-mail Vám přijde telefon modlitebníka po Vás, kterého prosím kontaktujte pro předání štafety ke konci Vámi rezervovaného času. Štafeta bude probíhat od soboty 18:00 do neděle 9:00. Upozorňujeme též na společnou modlitební chvíli před nedělní bohoslužbou od 9:30 v modlitebně.

Modlitební štafeta

ruceZveme Vás k připojení se do modlitebního řetězce 1. – 2. dubna. Ze soboty na neděli (kdy budeme slavit Večeři Páně) bude probíhat modlitební štafeta. Zapojit se může kdokoliv, modlit se budeme po domovech, registrujte se prosím na http://modlitby.cbkladno.cz/ – na Váš uvedený e-mail Vám přijde telefon modlitebníka po Vás, kterého prosím kontaktujte pro předání štafety ke konci Vámi rezervovaného času. Štafeta bude probíhat od soboty 18:00 do neděle 9:00. Upozorňujeme též na společnou modlitební chvíli před nedělní bohoslužbou od 9:30 v modlitebně.

Modlitební setkání

ruceZveme Vás na další třetí pondělí v měsíci, tj. na pondělí 20. 3., k modlitebnímu setkání v čase 18:00 – 19:00 v modlitebně. Modlitební shromáždění bude věnované nejen stavbě nové modlitebny a dalším souvisejícím věcem, jako obvykle bude prostor i pro další témata.

Pokračování postního řetězce a modliteb

pustDěkujeme všem, kdo se zapojili do postního a modlitebního řetězce za Petra, doopravdy si vážíme toho, že se do řetězce zapojilo i plno účastníků mimo náš sbor, mnoho z Vás pravidelně. Nyní máme radost, že se Petr vrátil a že Pán Ježíš tyto modlitby vyslyšel.
Chtěli bychom ale v řetězci pokračovat, stejně jako ve společných modlitbách ve 20:00 večer a při shromáždění. Nyní se společně modlíme za propuštění dvou pastorů, kteří byli uvězněni spolu s Petrem a odsouzeni na 12 let vězení. Modlíme se také za uzdravení Benjamina, který prodělává těžký zánět slinivky. Další modlitební náměty můžete posílat na modlitby@cbkladno.cz – náměty budou postupně zařazovány.
Zveme Vás tedy k zapojení do postního řetězce – při registraci si rezervujete vždy den (nebo více) s tím, že půst začíná předchozího dne v 18 hodin večer a končí v „můj rezervovaný den“ v 18 hodin večer (celkem tedy 24 hodin). Pokračování textu Pokračování postního řetězce a modliteb