Promítání filmu „Jako letní sníh“

Zveme Vás na promítání filmu „Jako letní sníh“ v letním kině na Staroměstském náměstí v Praze 21. 6. 2021 od 21:00. Kinopremiéra tohoto filmu ze života Jana Ámose Komenského se bude konat u příležitosti 400. výročí popravy 27 českých pánů. Film bude promítnutý za účasti herců z hlavních rolí, v českém znění s anglickými titulky. Vstupné bude zdarma, doporučujeme rezervaci místa k sezení na hlavsova@vistafilm.cz. Více informací naleznete na vistafilm.cz
Plakát: Pokračování textu Promítání filmu „Jako letní sníh“

Modlitební noc

ruceMilí bratři, milé sestry, zveme Vás k zapojení do modlitebního řetězce v noci ze soboty 5. 6. od 18:00 na neděli 6. 6. do 9:00. Zaregistrovat se můžete jako obvykle na vybranou hodinu na http://modlitby.cbkladno.cz/ – modlit se budeme po domovech s předáním štafety dalšímu v pořadí telefonicky. V neděli 6. 6. bude během bohoslužby možnost se zúčastnit Večeře Páně.

Letní tábor „Zachránci Izraele“

Zveme Vás na letní křesťanský tábor s tématem „Zachránci Izrale“ pro děti i rodiče v termínu 6. – 10. 7. 2021. Místo konání je Srby-Tuchlovice. Cena je následující: děti 1-4 roky 1080Kč, děti 4-12 let 1620Kč, dospělí 540Kč. Kontakt pro přihlášky a další informace: Pavla Krčová, pavla.krcova@email.cz, tel. 777 120 107. Prosíme pozvěte i své známé!
Plakátek: Pokračování textu Letní tábor „Zachránci Izraele“

Členské shromáždění

lideZveme Vás na krátké členské shromáždění, které se bude konat v neděli 30. 5. při bohoslužbě v Domě techniky od 10:00. Na programu jsou pouze dva body – hlasování o změně sídla sboru (po prodeji staré modlitebny) a o delegátovi na konferenci CB. Prosíme zvláště členy sboru CB Kladno o účast.

Výroční členské shromáždění plánujeme na podzim, kdy doufáme v uvolněnější podmínky pro scházení včetně delší diskuze.

Krátká bohoslužba u staré modlitebny

Zveme Vás ke krátké bohoslužbě u staré modlitebny, kde bychom chtěli společně poděkovat za všechna léta v ní strávená, za obětavost a odvahu našich předků, díky nimž jsme i my tuto modlitebnu měli, a také vyprosit požehnání novým majitelům. Setkání se bude konat tuto neděli 16. 5. – po bohoslužbě v Domě techniky přejedeme ke staré modlitebně, kde se dle počasí sejdeme buď na zahradě nebo ve vyklizeném sále.