Promítání filmu „Jako letní sníh“

Zveme Vás na promítání filmu „Jako letní sníh“ v letním kině na Staroměstském náměstí v Praze 21. 6. 2021 od 21:00. Kinopremiéra tohoto filmu ze života Jana Ámose Komenského se bude konat u příležitosti 400. výročí popravy 27 českých pánů. Film bude promítnutý za účasti herců z hlavních rolí, v českém znění s anglickými titulky. Vstupné bude zdarma, doporučujeme rezervaci místa k sezení na hlavsova@vistafilm.cz. Více informací naleznete na vistafilm.cz
Plakát: Pokračování textu Promítání filmu „Jako letní sníh“

Modlitební noc

ruceMilí bratři, milé sestry, zveme Vás k zapojení do modlitebního řetězce v noci ze soboty 5. 6. od 18:00 na neděli 6. 6. do 9:00. Zaregistrovat se můžete jako obvykle na vybranou hodinu na http://modlitby.cbkladno.cz/ – modlit se budeme po domovech s předáním štafety dalšímu v pořadí telefonicky. V neděli 6. 6. bude během bohoslužby možnost se zúčastnit Večeře Páně.

Letní tábor „Zachránci Izraele“

Zveme Vás na letní křesťanský tábor s tématem „Zachránci Izrale“ pro děti i rodiče v termínu 6. – 10. 7. 2021. Místo konání je Srby-Tuchlovice. Cena je následující: děti 1-4 roky 1080Kč, děti 4-12 let 1620Kč, dospělí 540Kč. Kontakt pro přihlášky a další informace: Pavla Krčová, pavla.krcova@email.cz, tel. 777 120 107. Prosíme pozvěte i své známé!
Plakátek: Pokračování textu Letní tábor „Zachránci Izraele“

Členské shromáždění

lideZveme Vás na krátké členské shromáždění, které se bude konat v neděli 30. 5. při bohoslužbě v Domě techniky od 10:00. Na programu jsou pouze dva body – hlasování o změně sídla sboru (po prodeji staré modlitebny) a o delegátovi na konferenci CB. Prosíme zvláště členy sboru CB Kladno o účast.

Výroční členské shromáždění plánujeme na podzim, kdy doufáme v uvolněnější podmínky pro scházení včetně delší diskuze.

Krátká bohoslužba u staré modlitebny

Zveme Vás ke krátké bohoslužbě u staré modlitebny, kde bychom chtěli společně poděkovat za všechna léta v ní strávená, za obětavost a odvahu našich předků, díky nimž jsme i my tuto modlitebnu měli, a také vyprosit požehnání novým majitelům. Setkání se bude konat tuto neděli 16. 5. – po bohoslužbě v Domě techniky přejedeme ke staré modlitebně, kde se dle počasí sejdeme buď na zahradě nebo ve vyklizeném sále.

Společná bohoslužba Církve bratrské a večer chval

Srdečně Vás zveme na osobní setkání v neděli 9. května od 9:00 v Domě techniky, na další společnou bohoslužbu Církve bratrské. Bude se vysílat z CB Praha 13, kázat bude David Novák na téma „Proč Desatero, když existuje desáté přikázání?“ na základě textu z Exodu 20,17. Jako obvykle lze přenos sledovat i online – viz též pozvánka.

Na stejnou neděli také zveme na druhý společný on-line Večer modliteb a chval od 18:00, s návazností na dopolední bohoslužbu, vysílaný z CB Vsetín – Maják – stanice Metro Olomouc. Živý videopřenos bude možné sledovat na http://www.metroolomouc.cz/vecer – viz též pozvánka.

Bohoslužby v Domě techniky

Chtěli bychom Vás od neděle 2. 5. pozvat na již osobní setkání nedělní bohoslužbě. Po prodeji předchozí modlitebny a do dostavění nové modlitebny bychom se chtěli scházet ve velkém sále v Domě techniky, od 10:00 jako obvykle.
Zveme všechny, kdo mají zájem o osobní setkání – platí stále pravidla obvyklá i jinde – rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti, ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou atd.
Zároveň ale chápame, že ne každý se z nejrůznějších důvodů chce či může zúčastnit. Je samozřejmé, že při příznacích nemoci bude lepší zůstat doma, někdo třeba pečuje o někoho, koho nechce nakazit, atd. Nejen z tohoto důvodu budeme pokračovat v online přenosech, což plánujeme i z nové modlitebny. Program pro děti bude postupně nabíhat – ze začátku předpokládáme spíše prázdninový režim (tj. děti s sebou vezměte, ale nemusí pro ně být extra program).
Těšíme se na osobní setkávání a prosíme o modlitby i ohledně zabezpečení setkání a ohledně setkání samotného.