Rajská zahrada kolem komunitního centra

S radostí oznamujeme, že Nadace partnerství podpořila vybudování zahrady kolem komunitního centra, které stavíme, v rámci projektu Zelené oázy 2018/2019. Pro náš sbor se konkrétně jedná o projekt s následující anotací:
Projekt Rajská zahrady řeší prostor u komunitního centra a kostela. Prostor umožní posezení a pozastavení v přírodě blízkém prostředí. Domácí dřeviny a trvalkové výsadby nabídnou své vůně, listy, plody i květy k potřebám komunitního centra. Plánujeme zde aktivity pro děti a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže, také pracujeme se seniory a zahrada jim bude uzpůsobena. Zahrada tak jako v biblickém ráji bude mít ovocné stromy, vodní prvek a místo pro odpočinek i hru. V průmyslovém Kladně bude zahrada malým ostrovem poznávání, vůní, barev a znovuobjevení významu vody.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Pozvánka na stavbu

Milí přátelé, v neděli 19. srpna 2018 Vás zveme na informační a modlitební setkání v ulici Václava Pázdrala, tedy před staveništěm, kde roste naše nová modlitebna. Sejdeme se v 11:30 (po bohoslužbě) a bude to tak na půl hodinky. Budete mít možnost na vlastní oči vidět, jak stavba pokračuje a společně Pánu Bohu poděkujeme za tuto úžasnou možnost, mít novou a krásnou modlitebnu. Můžete pozvat i Vaše přátele. Těšíme se na Vás, stavební tým a staršovstvo sboru CB Kladno.

Hesla pro náš sbor na rok 2018

bibleZe začátku roku si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2018 pro sbor zní:
Izajáš 55,8-9 Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro náš sbor na rok 2018

Setkání ke stavbě modlitebny

Srdečně Vás zveme na setkání ke stavbě modlitebny – posledně jsme se domluvili, že se opět sejdeme, abychom si řekli, jak vše pokračuje a mohli pokračovat v diskusi. Pokud Vám to jen trochu vyjde, prosím přijďte v tuto neděli 7. 1. od 17:00. Děkujeme za dosavadní připomínky a též děkujeme všem, kdo se za stavbu modlí. Těšíme se na Vás!

Jméno sboru

Jak již bylo několikrát oznámeno, v souvislosti se stavbou nové modlitebny hledáme jméno sboru, které se bude dát použít ve smyslu „Jméno, Sbor Církve bratrské v Kladně“ (s tím, že vše za jménem/čárkou je „menším písmem“ pro upřesnění, o koho se jedná). Ideálně české jméno, snadno vyslovitelné, nejlépe aby dávalo smysl říci „zvu Tě do …“. Prosím posílejte další návrhy např. na marek@obitko.com ke shromáždění všech návrhů, chtěli bychom mít jméno vybrané do konce roku. Děkujeme za dosavadní návrhy, cena pro autora vítězného návrhu bude kromě dobrého pocitu i polárkový dort nebo něco obdobného dle svých preferencí.

Modlitební setkání

ruceZveme Vás na další třetí pondělí v měsíci, tj. na pondělí 20. 3., k modlitebnímu setkání v čase 18:00 – 19:00 v modlitebně. Modlitební shromáždění bude věnované nejen stavbě nové modlitebny a dalším souvisejícím věcem, jako obvykle bude prostor i pro další témata.