Členské shromáždění k rekonstrukci modlitebny

modlitebna-navrhZveme Vás na členské shromáždění na téma rekonstrukce naší modlitebny, které se bude konat v neděli 18. 1. 2015 po bohoslužbě. Staršovstvo představí svou vizi, povedeme konstruktivní diskusi. Otázku rekonstrukce bychom rádi rozhodli během ledna. Pokud máte zásadní připomínky, nenechávejte si je na toto setkání, ale použijte diskusní fórum nebo je předejte písemně komukoliv ze starších (viz též oznámení o diskusi) – ať mohou ostatní nad Vašimi náměty přemýšlet, modlit se a zaujmout k nim stanovisko. Jen tak se můžeme dobrat k rozhodnutí. Tomuto tématu se též bude věnovat setkání mužů 12. 1.

Prosíme modlete se, ať nás Bůh v tomto rozhodování vede. Také prosím zvažte, zda byste se mohli zapojit do týmu, který se bude zabývat souvisejicími pracemi, dle toho, co je to blízké Vašemu srdci a obdarování. Vytváříme tři týmy: RT (realizační tým, vede Jan Vlk starší), FT (finanční tým, vedoucí: Samuel Gallat) a MT (modlitební tým, vede Vašek Müller starší).

Diskuse k rekonstrukci modlitebny

modlitebna-navrhZveme Vás k diskusi ohledně rekonstrukce modlitebny v našem diskusním fóru. Mimo toto fórum můžete použít i jiné cesty, např. poslat komentář Samovi Gallatovi, nebo připomínky na papíře odevzdat komukoliv ze staršovstva nebo kazateli, případně vhodit papír do krabice ve sboru určené pro vzkazy staršovstvu. Ve fóru však lze pružněji reagovat.

Prosím na fóru přidávejte své pohledy, připomínky, náměty, reagujte na ostatní, atd., zejména k existujícímu návrhu (připomínky lze samozřejmě přidat kamkoliv do fóra). Během prvních měsíců roku 2015 bychom se měli rozhodnout, jestli jít cestou rekonstrukce. Pokud ano, ale i pokud ne, bude třeba vyjasnit a konkretizovat požadavky. Jak jsme slyšeli při schůzce s architekty, je zejména třeba popsat scénáře použití, není nutné navrhovat jak provést konkrétní detaily – je lepší popsat požadavky.