Zábradlí – supervize a školení na prevenci syndromu vyhoření

Zveme Vás na supervizi a školení na prevenci syndromu vyhoření, které proběhne v rámci Zábradlí (Diakonie CB Kladno) v sobotu 17. 2. od 9:00 do 14:00. Toto setkání může být pomocí více služebníkům, nejen v rámci Zábradlí. Účastníky prosíme, aby si vzali lepidlo, nůžky, papíry A4 a nějaké staré obrázkové časopisy, které budou moci rozstříhat (5-10 kusů). Kontakt pro další informace: Vlaďka Šlancová.

Hesla pro náš sbor na rok 2018

bibleZe začátku roku si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2018 pro sbor zní:
Izajáš 55,8-9 Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro náš sbor na rok 2018

Hesla pro náš sbor na rok 2017

biblePo začátku roku si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2017 pro sbor zní (související kázání):
Koloským 4,2 V modlitbách buďte vytrvalí…

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro náš sbor na rok 2017

Seminář „Principy krizové pomoci“

So_a_T_skov_V sobotu 6. 6. 2015 se uskuteční od 9:30 do cca 15:00 seminář s názvem „Principy krizové pomoci: Zásady a strategie vedení pomáhajícího rozhovoru s klientem“. Na seminář Vás za Zábradlí srdečně zveme.
Přednášející: PhDr. Soňa Třísková. Soňa vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK PedF, následně složila státní rigorózní zkoušku z psychologie. V letech 2001-2002 absolvovala výcvikový kurz v krizové intervenci a doprovázení pod vedením PhDr. Ivany Veltrubské, dále absolvovala výcvik telefonické krizové intervence dětí a dospívajících při Lince bezpečí nadace Naše dítě. Na Lince bezpečí také nějakou dobu pracovala jako samostatný konzultant.
Pokračování textu Seminář „Principy krizové pomoci“