Celonárodní sbírka potravin

Už tuto sobotu 11. listopadu vás uvítají naše 2 týmy ve dvou kladenských obchodech (Penny Milady Horákové a Penny Arménská), pro asistenci při vaší pomoci. Pomáháte v místě svého bydliště. Potraviny, které darujete přes naši Diakonii Zábradlí pomůžou přímo na Kladně. Nezapomeňte se za námi v sobotu zastavit. Předem děkujeme. Pokračování textu Celonárodní sbírka potravin

Potravinová sbírka

Naše Diakonie Zábradlí se zapojuje do celonárodní sbírky potravin. Pokud budete mít na srdci tuto službu, můžete si najít náš supermarket (Penny v ulici Arménská – u Oázy) a zajít tam do sbírky nakoupit potraviny (všechny takto koupené potraviny nám zůstávají a pomáháme jimi lidem na Kladně a přes naší Diakonii), nebo se můžete nahlásit Jitce Boudníkové (cindab@volny.cz nebo tel.: 608 273 984) jako dobrovolníci a pomoci nám přímo na místě.

Potravinová pomoc při nedělní bohoslužbě

Ode dneška neděle 5. 3. funguje díky ochotě supermarketu Tesco na Kladně možnost v neděli poskytnout neprodané pečivo ze soboty potřebným. Pokud znáte někoho, kdo je těžké situaci – důchodce, který těžko vychází s důchodem, samoživitelka nebo rodina s více dětmi, která jede finančně na hraně, bezdomovec – lze jim takto takto poskytnout praktickou pomoc. Tato pomoc tak je více adresná, pomáháme konkrétním lidem, které známe. Pokud tedy někoho takového máte, směle si vezměte a pomozte. Pomoc je určená i návštěvníkům nedělní bohoslužby, kteří jsou v těžké situaci.

Sbírka potravin 12. listopadu

Diakonie Zábradlí letos spustila potravinovou pomoc, v rámci které spolupracujeme s Potravinovou bankou o.s. V rámci této spolupráce jsme se zapojili letos do celonárodní sbírky potravin, která vychází na 12. listopadu 2022. Během této sbírky mohou lidé darovat v rámci svého nákupu základní potraviny a hygienické potřeby pro pomoc potřebným lidem. Z těchto nasbíraných potravin pak čerpáme i my pro pomoc, kterou jako diakonie předáváme potřebným.
Byl nám přidělen obchod PENNY v Arménské ulici na Kladně. Jedná se o dobu mezi 8:00 ráno a 18:00 večer, kterou bychom měli pokrýt osobní účastí. Budou se rozdávat informace o sbírce, přebírat potraviny a balit je do banánových krabic. Rádi bychom vás tímto způsobem chtěli požádat o vaši dobrovolnickou pomoc při zajištění této sbírky. Pokud byste nám osobně i na 2 hodinky chtěli pomoct, budeme rádi. V tom případě se ozvěte Jitce Boudníkové (tel. 608 273 984), která bude koordinátorkou celé sbírky. Děkujeme za vaši pomoc.

Novinky z Diakonie Zábradlí

Sledujte web Diakonie Zábradlí a facebookový profil:
– Rádi byste nabídli bydlení, ale nechcete hledat a zařizovat vše kolem a potřebovali byste garanta? Diakonie Zábradlí vám v tomto směru nabízí pomoc, pomožte takto i nám pomáhat.
– Rozjíždí se potravinová banka s distribucí potravinové pomoci a hygienických potřeb, najdete nás v uvedených termínech v budově Šatníku. Uvítáme každého, kdo je kladenským občanem, který pobírá hmotnou nouzi (doloží to potvrzením od Úřadu práce). Do budoucna bychom rádi pomoc rozšířili i na další skupiny obyvatel, množství potravin k distribuci nám to zatím neumožňuje. Proto prosíme, pokud nesplňujete podmínky, nemá smysl, abyste chodili. Pomoci potravinové bance lze jako dobrovolník na místě nebo jako řidič auta diakonie.

Hesla pro náš sbor na rok 2022

bibleZe začátku roku si při nedělním shromáždění vytahujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vytáhnout heslo pro sebe. Hesla jsou letos vybraná od BTM.

Heslo pro rok 2022 pro sbor zní:
Matouš 9,29 Podle vaší víry se vám staň.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro náš sbor na rok 2022

Potravinová sbírka

Zábradlí Kladno (pobočka diakonie Církve bratrské) vyhlašuje sborovou potravinovou sbírku na neděli 27. 1. 2019. Každý, kdo se chce této sbírky zúčastnit, může před bohoslužbou (v čase 9:00-10:00) přinést nějakou potravinu nebo drogistické zboží ze seznamu níže (pouze ze seznamu). Námi vybrané věci budou neprodleně předány těm, kdo naši pomoc potřebují. Jedná se o rodiny a jednotlivce, kteří jsou buď klienti Diakonie, anebo nám byli doporučeni jinými organizacemi, se kterými spolupracujeme.

Dotazy: Míra Šlanc, tel. 607 529 650, miroslavslanc@seznam.cz

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť „radostného dárce miluje Bůh“. Bible, 2. Korintským 9,7

Trvanlivé potraviny Pokračování textu Potravinová sbírka