Páteční večer chval a modliteb

Zveme vás na další večer plný písní chval a uctívání, v pátek 1. 12. od 18:00 v Komunitním centru CB. Pojďme se skrze písně, společné modlitby a čas uctívání k Bohu přiblížit. Pojďme se přesvědčit o tom, že hodina strávená v Boží přítomnosti se nevyrovná ničemu jinému. Součástí večera budou i modlitby za uzdravení – rádi bychom nabídli možnost modlit se za nemocné s mazáním olejem. Pokud o budete mít zájem o tento čas s Bohem, přijďte. Pokračování textu Páteční večer chval a modliteb

Neděle diakonie

I letos proběhne neděle diakonie, tento rok 26. 11. – je to příležitost si uvědomit, co celocírkevní diakonie dělá. Diakonie CB zahrnuje několik středisek a několik poboček, včetně té naší – Zábradlí Kladno. Tato práce je nedílnou součástí našeho zvěstování evangelia a služby vůči druhým lidem. Zaslouží si naší pozornost i naši štědrost – v neděli proběhne sbírka věnovaná právě na celocírkevní diakonii a pokud se chcete přidat mimo sbírku, pošlete prosím svůj dar na sborový účet 381442389/2010 s poznámkou „sbírka diakonie“ do 4. 12. Můžete se zapojit též napřímo, případně se připojit k podpoře Zábradlí. Abyste měli přehled, co celostátní Diakonie dělá, můžete se podívat na krátké video.

Hlas mučedníků

Na dnešním shromáždění jsme slyšeli o pronásledovaných křesťanech – byla možnost si zakoupit knihy atd. Kdo to nestihl, může využít nabídky nakladatelství Stefanos, případně se domluvit osobně s Petrem Jaškem, má tyto knihy u sebe fyzicky k prodeji. Další informace o organizaci Hlas mučedníků najdete na https://www.hlas-mucedniku.cz/, včetně možnosti objednání bulletinu mailem nebo poštou (můžete si pročíst starší čísla) a možnosti podpory.

Setkání mužů – bowling

Zveme muže na setkání v neděli 10. prosince od 18:00, sejdeme se na bowling v Centralu, restaurace Poldi, vchod je v rohu podzemní garáže. Zahrajeme si a pak něco společně zakousneme v restauraci (pití si hradí každý sám). Přihlášení proveďte zaplacením příspěvku 200Kč na účet 2801943489/2010, do poznámky uveďte své jméno. Kontakt pro tuto akci: František Flek. Těšíme se na setkání. Pokračování textu Setkání mužů – bowling