Bohoslužby online

Aktualizace: Vzhledem k současným opatřením se do odvolání nekonají osobní setkání v modlitebně. Nadále bude probíhat nedělní živý přenos od 10:00, který můžete sledovat po domovech.
Živý přenos naší nedělní bohoslužby od 10:00 najdete na https://cbkladno.cz/online/. Po několika počátečních pokusech jsme se rozhodli s přenosem pokračovat, zejména pro Ty, kdo se nejen v současné situaci nemohou zúčastnit z různých důvodů. I když je osobní přítomnost nenahraditelná, chceme tímto zprostředkovat alespoň částečnou přítomnost při nedělní bohoslužbě. Záznam bohoslužby nyní neplánujeme po odvysílání publikovat jako celek, mohou být publikovány záznamy kázání apod. Prosíme omluvte technické potíže, které případně nastanou – je naší snahou toto vysílání zprostředkovat, při náběhu se ale může stát, že se někdy něco nepovede.

Neděle Diakonie CB 2020

Každoroční neděle Diakonie CB letos vypadá jinak a tím větší význam a cenu pro nás bude mít, pokud se rozhodnete Diakonii CB podpořit. Obvykle proběhne při nedělním shromáždění informace se sbírkou. Proč sbírku potřebujeme a v čem nám pomáhá?
– Spolufinancuje poskytování sociálních služeb tam, kde nestačí veřejné zdroje a vlastní příjmy.
– Umožňuje podporu práce na Pobočkách Diakonie CB, Ukrajině a jinde, kde je třeba.
– Vytváří rezervy na potřebné opravy a rekonstrukce v budoucnu.
Pokud chcete Diakonii CB podpořit, zašlete prosím finanční prostředky na účet sboru CB Kladno 381442389/0800 s poznámkou Sbírka Diakonie 2020, tato sbírka bude poté v druhé polovině prosince Diakonii CB předána. Tato sbírka je pro celou diakonii CB, pokud byste chtěli podpořit adresně Kladenskou pobožku, můžete tak učinit přímo na účet Zábradlí. Děkujeme za Vaší podporu a pomoc!

Pozvánka ke společným modlitbám a půstu

ruceAktualizace: dne 19. 11. se chceme spolu postit a modlit za nemocné v CB Kladno. Celocírkevní modlitební řetězec se zaplňuje a tak je možné se nyní zapsat už také od 19. 11.
Zveme Vás k zapojení do celocírkevních modliteb a půstu. Ve dnech sobota 21. – pondělí 23. listopadu se chceme připojit k dalším sborům CB v modlitbách a půstu dle informací v dopisu od Davida Nováka, připojíme se též tématem kázání. Jako prvotní průvodce k modlitbám lze použít texty Žalmu 122 a Filipským 4,1–9. Můžete se zapojit do modlitebního řetězce a případně přidat své vzkazy, přímluvy a vyjádření vděčnosti. Pro zájemce připomínáme též možnost společných modliteb po nedělní bohoslužbě na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV. Přejeme, ať je tento společný čas modliteb k našemu Bohu požehnáním pro nás pro všechny.

Společná bohoslužba Církve bratrské

V neděli 1. listopadu 2020 od 9:00 Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude David Novák, předseda Rady Církve bratrské, na téma „Kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká covid ve stínu Všemohoucího… Skutečně?!“ Video přenášené z CB Černošice najdete na https://www.youtube.com/watch?v=Fp9b3yKS7Pg (z tohoto streamu).
Po skončení společné bohoslužby bude pro sbor CB Kladno následovat on-line modlitební setkání. Po skončení přenosu společné bohoslužby se prosím připojte na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV. Více informací najdete na https://cbkladno.cz/online/.
Plakátek: Pokračování textu Společná bohoslužba Církve bratrské

Časopis Brána pro rok 2021

Opět se lze přihlásit k odběru časopisu Brána prostřednictvím našeho sboru – zájemci prosím kontaktujte sborové distributory manžele Lážnovské starší (laznovskypavel@seznam.cz, 777 106 562) nejdéle před koncem listopadu, ideálně hned. Nyní je vhodná příležitost si časopis objednat od začátku roku 2021. Cena předplatného je 460Kč ročně plus poštovné rozpočítané dle počtu odběratelů. Pokud Bránu neodebíráte, zvažte prosím objednávku – lze to udělat i jako dar.